استخدام برنامه نویس

سایت پروجکت پی سی – projectpc قصد دارد جهت تکمیل تیم برنامه نویسی خود از کلیه برنامه نویسان و دانشجویان رشته برنامه نویسی به صورت پروژه ای اعلام همکاری می کند.

شرایط و قوانین :

1- برنامه نویسان می توانند درهر حوزه و با هر زبان برنامه نویسی که آشنایی دارند با این سایت همکاری داشته باشند.

2- از آنجایی که اکثر مشتریان سایت دانشجویان عزیز می باشند بنابراین قیمت های پروژه باید طوری باشد که دانشجو قادر به پرداخت آن باشد.

3- از کل مبلغی که از مشتری دریافت می شود 80 درصد به عنوان دستمزد به برنامه نویس پرداخت می شود و 20 درصد دیگر نیز سهم سایت می باشد.

4- مبلغ هر پروژه پایان همان پروژه با برنامه نویس تسویه می شود.