پروژه بانک اطلاعاتی داروخانه با Sql Server

در این بخش پروژه بانک اطلاعاتی داروخانه با Sql Server برای علاقمندان به مبحث پایگاه داده و بانک های اطلاعاتی قرار داده شده است.این پروژه بانک اطلاعاتی بنابر سفارش کاربران انجام شده است.از امکاناتی که این پروژه دارد عبارتند از : فایل پایگاه داده ، فایل مربوط به کوئری و به همراه تصویر آنها ، فایل مربوط به Store Procedure (روال) به همراه تصویر آنها ، فایل مربوط به Trigger (تریگر) به همراه تصویر آنها و … قرار داده شده است.در این پروژه کاربران با بحث کوئری نویسی ، روال نویسی و همچنین کار با تریگر ها آشنا می شوند.