پروژه بانک اطلاعاتی رستوران با Sql Server

با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر پروژه های بانک اطلاعاتی، در این بخش پروژه بانک اطلاعاتی رستوران با Sql Server در سایت قرار داده شده است.

این پروژه پایگاه داده شامل جداول :

  • لیست شعب رستوران
  • ثبت شکایات مشتریان
  • مشخصات مشتریان
  • مشخصات غذاها
  • مشخصات سفارشات
  • مشخصات امتیازات شعب  و …. می باشد.

همچنین این پروژه در قالب یک فایل WORD می باشد که شامل تصویر جداول پایگاه داده ، نمودار ER و BNF ، لیست کوئری ها و … می باشد.