پروژه بانک اطلاعاتی سیستم تاکسی تلفنی با Sql Server

پروژه دیگری که در این بخش قرار داده شده است پروژه بانک اطلاعاتی سیستم تاکسی تلفنی با Sql Server می باشد. پروژه سیستم تاکسی تلفنی دارای کوئری های متنوعی می باشد که برخی از این موارد را در این بخش برای شما بیان می کنم و شما می توانید نمونه عکس های این پروژه را مشاهده نمایید.کوئری نمایش تعداد کل مسافرانی که هر راننده در آژانس تاکسی تلفنی جابجا کرده است،کوئری لیست رانندگانی که بیشتر از 5000 تومان کرایه دریافت کرده اند،کوئری نام مسافری که بیشترین سرویس را در سال از آژانس گرفته است،کوئری مجموع کرایه هایی که هر راننده در روز دریافت کرده است،کوئری لیست رانندگانی که با یک ماشین خاص سرویس داده اند،کوئری لیست ماشین هایی که مثلاً پراید هستند و …