پروژه تحلیل سیستم بانک با رشنال رز

در این بخش پروژه تحلیل سیستم بانک با رشنال رز برای علاقمندان و دوستداران به تجزیه و تحلیل سیستم های نرم افزاری قرار داده شده است.همانطور که می دانید نرم افزار Rational Rose یکی از ابزار های قدرتمند زبان برنامه نویسی UML برای مدلسازی میباشد و به کمک این نرم افزار می توان به مدل سازی بر اساس UML به منظور طراحی پایگاه داده پرداخت.در این پروژه نمودارهای از قبیل نمودار Usecase سیستم بانک ، نمودار Class سیستم بانک ، نمودار توالی (sequence) سیستم بانک ، نمودار همکاری (collaboration)  سیستم بانک ، نمودار فعالیت (activity) سیستم بانک طراحی شده است.h