پروژه تشخیص اول یا غیراول بودن عدد با جاوا

توضیحات

از آنجایی که دانشجویان زیادی جهت سفارش پروژه های جاوا به سایت مراجعه نموده اند تیم برنامه نویسی سایت در این بخش مجموعه ای از پروژه های جاوا را در اختیار کاربران عزیز قرار داده است.پروژه ای که در این بخش قرار داده شده است پروژه تشخیص اول یا غیراول بودن عدد با جاوا است همان طور که میدانید عدد اول عددی است که فقط دو مقسوم علیه دارد یکی مقسوم علیه یک و یکی دیگر خود عدد.کاربران عزیز توجه داشته باشند که جهت انجام پروژه جدید باید پروژه خود را در بخش سفارش پروژه ثبت نمایند.