پروژه مرتب سازی درجی با c++-رایگان

در این بخش یک سورس کد رایگان c++ دیگر با عنوان پروژه پروژه مرتب سازی درجی برای علاقمندان به برنامه نویسیc++ قرار داده شده است.همانطور که می دانید مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) یک الگوریتم مرتب‌سازی ساده بر مبنای مقایسه است. این الگوریتم برای تعداد داده‌های زیاد، کارآمد نیست و در این موارد، الگوریتم‌های بهتری مثل مرتب‌سازی سریع, مرتب‌سازی ادغامی وجود دارد. مرتب سازی درجی الگوریتم کارآمدی برای مرتب سازی تعداد کمی از عناصر است که به روشی عمل می کند که بیش تر مردم دسته ای از کارت ها را مرتب سازی می کنند.