پروژه مقسوم علیه های یک عدد با جاوا-رایگان

طبق درخواست علاقمندان به برنامه نویسی جاوا در این بخش پروژه مقسوم علیه های یک عدد با جاوا به صورت رایگان در اختیار دانشجویان عزیز قرار داده می شود.همان طور که می دانید مقسوم علیه، در ریاضیات به معنای عددی است که عددی دیگر بر آن تقسیم شده است. به عبارت دیگر، عامل‌ها اعدادی هستند که می‌توان آن‌ها را در یکدیگر ضرب کرد و عدد دیگری را به‌ دست آورد.