پروژه مهندسی نرم افزار اتوماسیون اداری دانشگاه

پروژه مهندسی نرم افزار اتوماسیون اداری دانشگاه همانند سایر پروژه های تحلیل سیستم جهت ارائه به دانشگاه برای درس مهندسی نرم افزار گرد آوری شده است.

در این سیستم امکاناتی از قبیل :

  • چکیده و مقدمه سیستم اتوماسیون اداری
  • توضیحاتی درباره سیستم اتوماسیون اداری
  • امکانات اتوماسیون اداری
  • تصاویر محیط نرم افزار و فرمها
  • سورس کدهای پروژه اتوماسیون اداری
  • تحلیل بانک اطلاعاتی و جداول بانک اطلاعاتی
  • سناریوی سیستم اتوماسیون اداری
  • نمودار usecase
  • نمودار sequence توالی
  • نمودار collaboration همکاری

همچنین نمودارهای UML مربوطه در نرم افزار رشنال رز کشیده شده است.