پروژه مهندسی نرم افزار سایت بیمه

پروژه های مهندسی نرم افزا جزء پرطرفدارترین پروژه های سایت می باشد.پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه مهندسی نرم افزار سایت بیمه می باشد.در این پروژه مهندسی نرم افزار تصاویر پروژه ، سورس کدهای پروژه ، بخش بانک اطلاعاتی پروژه ، توضیحاتی در رابطه با سیستم بیمه ، سناریوهای سیستم بیمه ، نمودارهای UML و … قرارداده شده است.نمودارهای UML پروژه سیستم بیمه شامل دیاگرامهایUseCase ، دیاگرام Sequence یا همان توالی بیمه ، دیاگرام Collaboration یا همان همکاری بیمه می باشد که توسط نرم افزار رشنال رز ترسیم شده است.