پروژه کتابخانه با c++

طبق درخواست دانشجویان مبنی بر نیاز آنها به زبان برنامه نویسی c++  دراین بخش پروژه کتابخانه به زبان c++ برای استفاده دانشجویان عزیز قرار داده شده است.در این پروژه امکاناتی نظیر افزودن کتاب ، ویرایش کتاب ، حذف کتاب ، جستجو کتاب و … قرار داده شده است.در ضمن چند نمونه تصویر از پروژه مدیریت کتابخانه با c++ نیز قرار داده شده است.