پروژه الگوریتم و فلوچارت بدست آوردن تاریخ شمسی براساس روز

توضیحات

سلام بر دوستان عزیز ، بنده در این بخش یک پروژه الگوریتم و فلوچارت دیگر جهت دانلود برای شما دوستان عزیز قرار دادم.موضوع این پروژه الگوریتم و فلوچارت بدست آوردن تاریخ شمسی براساس روزی از سال است. در این الگوریتم ابتدا کاربر یک روز را وارد می کند و سپس براساس این روز می تواند  ماه و روز شمسی را نمایش دهد.