بخش پروژه های رشنال رز

پروژه مهندسی نرم افزار مدیریت خوابگاه

پروژه مهندسی نرم افزار مدیریت خوابگاه

یکی از پروژه های دانشجویی کامپیوتر که طرفداران زیادی دارد پروژه های مهندسی نرم افزار می باشد که در این بخش پروژه مهندسی نرم افزار مدیریت خوابگاه برای ما دانشجویان عزیز قرار داده شده است.

پروژه نمودارهای UML سیستم ثبت احوال با رشنال رز

پروژه نمودارهای UML سیستم ثبت احوال با رشنال رز

در این بخش یه پروژه جدید دیگر با رشنال رز با موضوع پروژه نمودارهای UML سیستم ثبت احوال با رشنال رز برای استفاده دانشجویان عزیز قرار داه شده است.در این پروژه نمودارهای مورد کاربرد (UseCase) ، نمودارهای توالی (Sequence Diagram) و نمودارهای همکاری (Collaboration Diagram) ترسیم شده است.

پروژه تحلیل سیستم بانک با رشنال رز

پروژه تحلیل سیستم بانک با رشنال رز

در این بخش پروژه رشنال رز سیستم بانک برای علاقمندان و دوستداران به تجزیه و تحلیل سیستم های نرم افزاری قرار داده شده است.همانطور که می دانید نرم افزار Rational Rose یکی از ابزار های قدرتمند زبان برنامه نویسی UML برای مدلسازی میباشد و به کمک این نرم افزار می توان به مدل سازی بر اساس UML به منظور طراحی پایگاه داده پرداخت.

پروژه رشنال رز سیستم رستوران

پروژه رشنال رز سیستم رستوران

در این بخش پروژه رشنال رز سیستم رستوران برای علاقمندان و دوستداران به تجزیه و تحلیل سیستم های نرم افزاری قرار داده شده است.همانطور که می دانید نرم افزار Rational Rose یکی از ابزار های قدرتمند زبان برنامه نویسی UML برای مدلسازی میباشد.در این پروژه نمودارهای از قبیل نمودار Usecase ، نمودار Class ، نمودار توالی (sequence) ، نمودار همکاری (collaboration) ، نمودار فعالیت (activity) سیستم رستوران طراحی شده است.

پروژه تحلیل سیستم دانشگاه با رشنال رز

پروژه تحلیل سیستم دانشگاه با رشنال رز

در این بخش پروژه تحلیل سیستم دانشگاه با رشنال رز برای علاقمندان به تحلیل سیستم با نرم افزار قدرتمند رشنال رز قرار داده شده است.در این پروژه یک سیستم دانشگاه تحلیل شده است که شامل نمودارهای Uml مثل نمودار Usecase ، نمودار Class ، نمودار توالی (sequence) ، نمودار همکاری (collaboration) ، نمودار فعالیت (activity) سیستم دانشگاه می باشد.این پروژه شامل تصاویر نمودار های رشنال رز ، فایل رشنال رز پروژه و همچنین یک فایل توضیحات و مستندات می باشد.