بخش پروژه های مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار سایت کاریابی

پروژه مهندسی نرم افزار سایت کاریابی

پروژه مهندسی نرم افزار سایت کاریابی همانند سایر پروژه های تحلیل سیستم جهت ارائه به دانشگاه برای درس مهندسی نرم افزار گرد آوری شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار اتوماسیون اداری دانشگاه

پروژه مهندسی نرم افزار اتوماسیون اداری دانشگاه

پروژه مهندسی نرم افزار اتوماسیون اداری دانشگاه همانند سایر پروژه های تحلیل سیستم جهت ارائه به دانشگاه برای درس مهندسی...

پروژه مهندسی نرم افزار سایت آزمون آنلاین

پروژه مهندسی نرم افزار سایت آزمون آنلاین

پروژه مهندسی نرم افزار سایت آزمون آنلاین همانند سایر پروژه های تحلیل سیستم جهت ارائه به دانشگاه برای ارائه درس...

پروژه مهندسی نرم افزار سایت رزرو پرواز

پروژه مهندسی نرم افزار سایت رزرو پرواز

پروژه مهندسی نرم افزار سایت رزرو پرواز همانند سایر پروژه های تحلیل سیستم جهت ارائه به دانشگاه برای ارائه درس...

پروژه مهندسی نرم افزار مدیریت خوابگاه

پروژه مهندسی نرم افزار مدیریت خوابگاه

یکی از پروژه های دانشجویی کامپیوتر که طرفداران زیادی دارد پروژه های مهندسی نرم افزار می باشد که در این بخش پروژه مهندسی نرم افزار مدیریت خوابگاه برای ما دانشجویان عزیز قرار داده شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه پوشاک و لباس

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه پوشاک و لباس

در این پروژه مهندسی نرم افزاری که در این بخش از سایت برای شما عزیز قرار داده شده است شما...

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه تجهیزات پزشکی

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه تجهیزات پزشکی

در پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه تجهیزات پزشکی شما می توانید دیاگرام های UML مربوط به سیستم فروشگاه تجهیزات پزشکی...

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کامپیوتر و لپ تاپ

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کامپیوتر و لپ تاپ

در پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه آنلاین کامپیوتر و لپ تاپ شما می توانید دیاگرام های UML مربوط به سیستم فروشگاه آنلاین کامپیوتر و لپ تاپ را ببینید که این دیاگرام ها شامل نمودار های UseCase Diagram  ، Sequence Diagram(نمودارتوالی) ، Collaboration Diagram (نمودار همکاری) و همچنین سناریوهای مربوط به این سیستم نیز رسم شده است .در این پروژه نیز تمام نمودارهای و دیاگرام ها توسط نرم افزار rational rose ترسیم شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار سایت بیمه

پروژه مهندسی نرم افزار سایت بیمه

پروژه های مهندسی نرم افزا جزء پرطرفدارترین پروژه های سایت می باشد.پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه...

پروژه مهندسی نرم افزار سایت انتخابات

پروژه مهندسی نرم افزار سایت انتخابات

همانطور که می دانید جهت تحویل پروژه های پایانی به دانشگاه نیاز به مستندات و گزارش کار می باشید ،...

پروژه مهندسی نرم افزار کتابخانه

پروژه مهندسی نرم افزار کتابخانه

پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه مهندسی نرم افزار کتابخانه می باشد.در این پروژه مهندسی نرم افزار تصاویر پروژه ، سورس کدهای پروژه ، بخش بانک اطلاعاتی پروژه ، توضیحاتی در رابطه با سیستم کتابخانه ، سناریوهای سیستم کتابخانه ، نمودار هزینه ، نمودارهای UML و … قرارداده شده است.نمودارهای UML پروژه سیستم کتابخانه شامل دیاگرامهای UseCase  سیستم کتابخانه ، دیاگرام Sequence کتابخانه یا همان توالی ، دیاگرام  Collaboration یا همان همکاری می باشد که توسط نرم افزار رشنال رز ترسیم شده است.

پروژه مهندسی نرم افزار سایت خبری

پروژه مهندسی نرم افزار سایت خبری

پروژه ای که در این قسمت قرارداده شده پروژه مهندسی نرم افزار سایت خبری می باشد.در این پروژه مهندسی نرم افزار تصاویر پروژه ، سورس کدهای پروژه ، بخش بانک اطلاعاتی پروژه ، توضیحاتی در رابطه با سایت خبری، سناریوهای سایت خبری، نمودار هزینه ، نمودارهای UML و … قرارداده شده است.نمودارهای UML پروژه سایت خبری شامل دیاگرامهایUseCase   سایت خبری ، دیاگرام Sequence سایت یا همان توالی ، دیاگرام  Collaboration یا همان همکاری می باشد که توسط نرم افزار رشنال رز ترسیم شده است.