بخش پروژه های سی شارپ-#C

پروژه مدیریت حسابها با سی شارپ

پروژه مدیریت حسابها با سی شارپ

به سفارش کاربران عزیز در این بخش پروژه مدیریت حسابها با سی شارپ برای علاقمندان به برنامه نویسی مخصوصاً برنامه نویسی c# قرار داده شده است.

پروژه نرم افزار کتابخانه با سی شارپ

پروژه نرم افزار کتابخانه با سی شارپ

یکی از پروژه های کاربردی و در عین حال پرطرفدار در بین کاربران و علاقمندان به برنامه نویسی C# ، پروژه نرم افزار کتابخانه با سی شارپ می باشد.این پروژه به زبان C# ، و بانک اطلاعاتی Sql Server طراحی و پیاده سازی شده است.پروژه نرم افزار مدیریت کتابخانه کلیه امکانات یک کتابخانه را دارا می باشد.

پروژه نرم افزار مدیریت آموزشگاه با سی شارپ

پروژه نرم افزار مدیریت آموزشگاه با سی شارپ

پروژه نرم افزار مدیریت آموزشگاه با سی شارپ یک پروژه جامع و کاربردی به منظور ارائه دانشجویان به دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی می باشد.در این پروژه سعی شده است که کلیه امکانات یک آموزشگاه در نظر گرفته شود.پروژه مدیریت آموزشگاه به زبان برنامه نویسی c# و بانک اطلاعاتی Sql Server طراحی و پیاده سازی شده است.

پروژه نرم افزار برگزاری آزمون با سی شارپ

پروژه نرم افزار برگزاری آزمون با سی شارپ

کاربران زیادی درخواست پروژه نرم افزار برگزاری آزمون با سی شارپ را از ما داشتند به همین دلیل در این بخش این پروژه برای استفاده کاربران عزیز قرار داده شده است.نرم افزار برگزاری آزمون به زبان برنامه نویسی C# ، بانک اطلاعاتی Sql Server و ابزار گزارش گیری کریستال ریپورت طراحی و پیاده سازی شده است.

پروژه نرم افزار مدیریت کارکنان با سی شارپ

پروژه نرم افزار مدیریت کارکنان با سی شارپ

دانشجویان عزیز می توانند از پروژه های سی شارپ به عنوان پروژه پایانی دانشگاه استفاده نمایند.پروژه مدیریت کارکنان پروژه به زبان برنامه نویسی c# ، بانک اطلاعاتی Sql Server و ابزار گزارش گیری کریستال ریپورت طراحی شده است.

نرم افزار مدیریت دانشگاه با سی شارپ

نرم افزار مدیریت دانشگاه با سی شارپ

پروژه ای که در این بخش از سایت قرار داده شده است پروژه نرم افزار مدیریت دانشگاه با سی شارپ می باشد.دانشجویان عزیز می توانند از پروژه های سی شارپ به عنوان پروژه پایانی دانشگاه استفاده نمایند.پروژه مدیریت دانشگاه به زبان برنامه نویسی c# ، بانک اطلاعاتی Sql Server طراحی و پیاده سازی شده است.

پروژه نرم افزار مدیریت بانک با سی شارپ

پروژه نرم افزار مدیریت بانک با سی شارپ

پروژه نرم افزار مدیریت بانک با سی شارپ یکی از پروژه های پرطرفدار می باشد که به زبان برنامه نویسی سی شارپ طراحی و پیاده سازی شده است.سیستم مدیریت بانک تحت بانک اطلاعاتی Sql Server می باشد و گزارشات این نرم افزار نیز توسط کریستال ریپورت طراحی و پیاده سازی شده است.

پروژه نرم افزار رستوران با سی شارپ

پروژه نرم افزار رستوران با سی شارپ

پروژه نرم افزار رستوران با سی شارپ یکی دیگر از پروژه ها جهت ارائه دانشجویان به عنوان پروژه پایانی دانشگاه می باشد.نرم افزار مدیریت رستوران یک پروژه کامل به همراه مستندات و داکیومنت می باشد که به زبان برنامه نویسی C# ، بانک اطلاعاتی Sql Server طراحی و پیاده سازی شده است.این پروژه کلیه جوانب از جمله بحث فروش ، فاکتور ، انباری ، مشتریان و ... را در بردارد.

پروژه نرم افزار مدیریت سفارشات کالا با سی شارپ

پروژه نرم افزار مدیریت سفارشات کالا با سی شارپ

پروژه نرم افزار مدیریت سفارشات کالا با سی شارپ هم به عنوان یک پروژه برنامه نویسی دانشجویی جهت پایان نامه دانشجویی و هم به عنوان یک پروژه تجاری نیز قابل استفاده می باشد.این پروژه به زبان برنامه نویسی سی شارپ – C# و بانک اطلاعاتی Sql Server طراحی و پیاده سازی شده است.

پروژه مدیریت شهریه دانشگاه با سی شارپ

پروژه مدیریت شهریه دانشگاه با سی شارپ

در این قسمت از سایت ، پروژه مدیریت شهریه دانشگاه با سی شارپ جهت استفاده دانشجویان و علاقمندان به برنامه نویسی قرارداده شده است.این پروژه به زبان برنامه نویسی سی شارپ و بانک اطلاعاتی Sql Server طراحی و پیاده سازی شده است.

پروژه نرم افزار انبارداری با سی شارپ

پروژه نرم افزار انبارداری با سی شارپ

در این قسمت از سایت یک پروژه کاربردی دیگر برای علاقمندان به برنامه نوسی سی شارپ با عنوان پروژه نرم افزار انبارداری قرار داده شده است.پروژه نرم افزار انبار به زبان برنامه نویسی سی شارپ ، بانک اطلاعاتی Sql Server و ابزار گزارش گیری کریستال ریپورت طراحی و پیاده سازی شده است.

پروژه نرم افزار ثبت و صدور نامه با سی شارپ

پروژه نرم افزار ثبت و صدور نامه با سی شارپ

پروژه ای که در این بخش قرار داده شده است پروژه نرم افزار ثبت و صدور نامه با سی شارپ برای علامندان به برنامه نویسی و طراحی نرم افزار می باشد.این پروژه به زبان برنامه نویسی c# وبانک اطلاعاتی Access طراحی و پیاده سازی شده است.