آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server

آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server برای شما عزیزان قرار داده شده است.دراین کوئری جستجو اطلاعات دانشجویان براساس شماره دانشجویی آنها و با دستور Where انجام می شود کوئری مربوط به جستجو اطلاعات به شکل زیر می باشد. select * From TblStudent where sh_student=’9233201525‘ همان طور […]