آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork

آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش سورس کد جستجو اطلاعات با C# و Entity FrameWork برای شما عزیزان قرار داده شده است. سورس کد به شکل زیر می باشد : StudentEntities se = new StudentEntities(); var search = se.TblStudent.Where(x => x.sh_student.Contains(txt_search.Text) || x.lname.Contains(txt_search.Text)); GridView_Student.DataSource = search.ToList();   همان طور که در سورس […]