آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server

آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server برای شما عزیزان قرار داده شده است.دراین کوئری جستجو اطلاعات دانشجویان براساس شماره دانشجویی آنها و با دستور Where انجام می شود کوئری مربوط به جستجو اطلاعات به شکل زیر می باشد. select * From TblStudent where sh_student=’9233201525‘ همان طور […]

آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server

آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server رو برای شما قرار داده ام.برای Join کردن دو جدول حتما باید یک فیلد جهت ارتباط بین دو جدول وجود داشته باشد که این فیلد در یک جدول به عنوان کلید اصلی (Primary Key) و در جدول دیگر […]