آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server

آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server رو برای شما قرار داده ام.برای Join کردن دو جدول حتما باید یک فیلد جهت ارتباط بین دو جدول وجود داشته باشد که این فیلد در یک جدول به عنوان کلید اصلی (Primary Key) و در جدول دیگر […]