آموزش کوئری مرتب سازی اطلاعات با دستور Order By در Sql Server

آموزش کوئری مرتب سازی اطلاعات با دستور Order By در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری مرتب سازی اطلاعات با دستور Order By  در Sql Server برای شما عزیزان قرار داده شده است.دراین کوئری جستجو به دو صورت صعودی و نزولی انجام می شود که هر دو مورد در این بخش توضیح داده می شود. کوئری مربوط به مرتب سازی صعودی […]

آموزش کوئری جستجو اطلاعات با دستور between در Sql Server

آموزش کوئری جستجو اطلاعات با دستور between در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری جستجو اطلاعات با دستور between  در Sql Server برای شما عزیزان قرار داده شده است.دراین کوئری می توان براساس یک بازه جستجو را انجام مثلاً براساس بازه تاریخ یا براساس بازه قیمت و …. کوئری مربوط به جستجو اطلاعات با دستور Between  به شکل زیر […]

آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server

آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری جستجو اطلاعات در Sql Server برای شما عزیزان قرار داده شده است.دراین کوئری جستجو اطلاعات دانشجویان براساس شماره دانشجویی آنها و با دستور Where انجام می شود کوئری مربوط به جستجو اطلاعات به شکل زیر می باشد. select * From TblStudent where sh_student=’9233201525‘ همان طور […]

آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server

آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server

سلام بر دوستان عزیز ، در این بخش آموزش کوئری Join کردن دو جدول در Sql Server رو برای شما قرار داده ام.برای Join کردن دو جدول حتما باید یک فیلد جهت ارتباط بین دو جدول وجود داشته باشد که این فیلد در یک جدول به عنوان کلید اصلی (Primary Key) و در جدول دیگر […]